z18Ostatni dzień listopada 2018 roku na zawsze zapisze się w dziejach historii Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Ochabach Małych. W tym właśnie dniu oficjalnie przyjęto sztandar szkoły oraz uczczono 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Po części oficjalnej rozpoczęła się uroczystość uświetniająca 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Przedstawienie upamiętniało najważniejsze wydarzenia w historii Polski od roku 1918 do 2018. Autorką scenariusza, wyboru utworów literackich i pieśni oraz reżyserem przedstawienia była pani Magdalena Długokęcka – nauczycielka historii oraz wicedyrektor Szkoły w Ochabach.

Za aranżację utworów i przygotowanie zespołu Allegro odpowiedzialni byli pani Joanna Pobuda – Sitko oraz pan Krzysztof Kuboszek – opiekunowie zespołu. Jednym z ważniejszych elementów uroczystości była prezentacja multimedialna w wykonaniu Pana Artura Długokęckiego. Całość wspomogli nauczyciele szkoły: pani Elżbieta Labzik i Iwona Korus – odpowiedzialne za dekorację, pani Irena Słonina, wspomagająca uroczystości w obsłudze technicznej, pani Angelika Zając oraz pani Paulina Pietrzycka opiekujące się uczniami za kulisami. Nad całością czuwał profesjonalny zespół z Miejskiego Centrum Kultury z panem Romanem Szonowskim na czele.

W przedstawieniu wzięli udział także absolwenci naszej szkoły, Artur Boryś, któremu towarzyszył zespól, w aranżacji utworów Marka Grechuty, Olgi Jackowskiej i Zbigniewa Wodeckiego oraz dawny zespół Allegro: Zuzanna Sitko, Sylwia Zamarska, Paulina Sobaszek i Daniel Szaro.

Uroczystości uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Skoczowa pan Mirosław Sitko, Zastępca Burmistrza Miasta Skoczowa pan Andrzej Bubnicki, Sekretarz Gminy Skoczów pani Beata Macura, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Monika Szyndler, Przewodnicząca Komisji Oświaty pani Maria Sobik, Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Katowicach, pani wizytator Agata Franek, Radni Rady Miasta Skoczowa, sołtys wsi Ochaby oraz Radny Rady Miasta pan Maciej Bieniek, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty pan Krzysztof Kusiński, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Pani Julia Raszka, emerytowani dyrektorzy szkoły, pani Jolanta Miodońska - Pobuda oraz pan Wiesław Paszkiewicz, dyrektorzy szkół Gminy Skoczów, pani Małgorzata Jesionowicz, pani Irena Krypczyk, pani Urszula Kossakowska, pani Joanna Radwan – Kmiecik, pan Grzegorz Topol oraz pan Wojciech Grzebielec. Poświęcenia sztandaru dokonali ksiądz Tomasz Bujok z parafii Ewangelicko –Augsburskiej w Drogomyślu oraz ksiądz Dariusz Paneth – proboszcz parafii pw. Świętego Marcina w Ochabach. Goszczono także przedstawicieli ochabskich organizacji społecznych: OSP w Ochabach, KGW w Ochabach oraz LKS Ochaby 96, przedstawicielki społeczności uczniowskiej, rodziców i mieszkańców Ochab.

W kwietniu 2018 roku został ogłoszony wśród uczniów konkurs na projekt sztandaru. Komisja konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele oraz uczniowie, większością głosów zdecydowała, że zwycięży projekt ucznia klasy V - Grzegorza Sawczuka. Po dokonaniu pewnych modyfikacji przystąpiono do realizacji projektu i w efekcie, w dniu 30 listopada 2018 roku, Rada Rodziców oficjalnie przekazała sztandar dyrektorowi szkoły.

Wszystkim organizatorom przedsięwzięcia dziękujemy za zaangażowanie, a gościom serdecznie dziękujemy za uświetnienie swoją obecnością tych ważnych uroczystości.

 

Autorem zdjęć jest p. Rafał Raszka

Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole
Uroczystość Nad...
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole